หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 25 งาน

1. พนักงานออกแบบโดยใช้ โปรแกรม Jewel CAD / 3D /Rhino

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

- สร้าง Cadfile 3 D ตามข้อมูลใน Job Card
- สร้างพิมพ์ด้วยโปรแกรม (Jewel CAD / Rhino) Illustrator Ad
วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่บริหารการขาย(Account Sales Executive )

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

I.Scope of work and authorities

•Responsible for all sales activities, order processing, and expo
วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. นักออกแบบ (Hand Desing)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

คิดและออกแบบเครื่องประดับ ตามความต้องการของลูกค้า วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท หรือตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. พนักงานบัญชีงบประมาณ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1. วางแผน ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการบริหารงบประมาณของบริษัท
1.1 ร่วมหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำ
วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000-18,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. พนักงานคลังสินค้า

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1.เตรียมใบขนย้ายขาเข้า และใบแจ้งสรุปการตรวจรับสินค้า ให้แผนกที่เกี่ยวข้อง
2.รับสินค้า ขาเข้า จากฝ่า
วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน 10,000 บาท หรือตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Group Accounting Executive

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1. Consolidation of group accounting reports for quarterly and yearend audit including providing all วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 30,000-50,000บาท หรือตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. ธุรการ (วางแผนการผลิต)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

-จัดทำเอกสาร เพื่อแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการผลิต การจัดส่งสินค้า
-วิเคราะห์การเปลี่
วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000-12,000 หรือตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. พนักงานจัดซื้ออัญมณีในประเทศ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1. จัดทำเอกสารจัดซื้อและติดตามการส่งมอบอัญมณีจากคู่ค้า เช่น การวางแผนการจัดซื้ออัญมณี จัดทำเอกสารจัด วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. Business Development Coordinator

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1.Assists in business development activities including coordinating with international partners and วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000 -25,000 บาท หรือตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. พนักงานธุรการเดินเอกสาร

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

-เดินเอกสารภายในองค์กรตามที่รับมอบหมายในแต่ละวัน วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 9,000-9,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. Human Resources Department Manager

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

Responsibilities:
1. HRD (Human Resources Development)

1.1 Development and Training : Apply the
วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. พนักงาน รับ - ต่อสายโทรศัพท์

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1.ต้อนรับและให้ข้อมูลผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท
2.รับสาย - ต่อสายโทรศัพท์
3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห
วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. ช่างทอง

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

• ซ่อมแซม หรือ remodel จิวเวลรี่ ทั้งกับพลอยเนื้อแข็งและพลอยเนื้ออ่อน
• สามารถสร้างชิ้นงานจากแบบที่
วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 5
เงินเดือน 22,000-27,000 บาท/เดือน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. พนักงานตรวจสอบภายใน

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

• วางแผนงานตรวจสอบประจำปี ได้แก่ ประเมินความเสี่ยงและจัดอันดับความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ , วางแผนการ วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท หรือตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เลขานุการกรรมการบริหาร

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1.ติดต่อประสานงานการนัดหมาย / การประสานงาน /การเตรียมการประชุม
2.จัดเก็บเอกสาร / ตรวจตราเอกสารก่อนน
วันที่ 20 มี.ค. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป / หรือตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. วิศวกรโยธา

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1. ควบคุมงานซ่อมบำรุง ด้านวิศวกรโยธา ภายในบริษัท และบริษัทในเครือ
2. ควบคุมดูแลงาน ซ่อมสร้าง ด้านวิ
วันที่ 13 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามวุฒิ และประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. กราฟฟิคดีไซด์

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1.ออกแบบงานกราฟฟิคต่างๆ เพื่อใช้ในทางการตลาดจามที่ได้รับมอบหมาย
2.แก้ไข Artwork ต่างๆ
3.ถ่ายรูปสิน
วันที่ 13 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. เจ้าหน้าที่บริหารการขาย (Account Executive - ODM)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1. Communicate with customers efficiently
2. Follow up and coordinate with different departments ef
วันที่ 13 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. นักออกแบบ (Hand Desing)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

คิดและออกแบบเครื่องประดับ ตามความต้องการของลูกค้า วันที่ 13 มิ.ย. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท หรือตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. พนักงานธุรการ

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำรายงาน / จัดเก็บ เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ของพนักงาน
2.แจกจ่ายแบบประเมินให้กับ
วันที่ 13 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1.ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
2.สอบสวนการเกิดอุบัติเหต
วันที่ 13 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 17,000 -20,000 บาท หรือตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. เจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มอิเลคทรอนิกส์

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1.ดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์ กลุ่มอิเลคทรอนิกส์ เช่น ติดตามภาพลักษณ์ของสื่อๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร คว วันที่ 13 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000 -25,000 บาท หรือตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. นักออกแบบ ด้วยโปรแกรม

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ออกแบบเครื่งประดับอัญมณี
-สร้างพิมพ์ด้วยโปรแกรม Jewel CAD / Rhino /Illustrator / Adobe Photoshop /M
วันที่ 12 มิ.ย. 2557
อัตรา 8
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1. นำเสนอข้อมูล ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของบริษัทให้แก่นักลงทุนและผู้บริหารของบริษัทรับทราบ อย่างสม่ วันที่ 12 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. Sales Support / Sales Co-ordinator

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

1.ติดตามงาน / ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ที่เกี่ยวข้อง
2.จัดทำ / จัดพิมพ์เอกสาร ต่างๆของฝ่ายการตลาดแ
วันที่ 12 มิ.ย. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี